Práva:

Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora stránky na avrilweb[zavináč]szm.sk. Využitie informácií na týchto stránkach pre vlastnú potrebu je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom použité, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu autora stránok a s uvedením zdroja. Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Prosím rešpektujte tieto pravidlá!